RS 17/17: Det var veteranerna som gjorde det

I dag den 27 april firar Finland den nationella veterandagen. Det handlar inte om någon segerfest utan om att hela folket hedrar landets krigsveteraner. Nationella veterandagen är mycket aktuell även i dag, inte bara på grund av att det självständiga Finland fyller 100 år i år.

Denna dag påminner oss om de enorma uppoffringar som krigstidens veterangenerationer tvingades till för att det finska folket skulle få möjlighet att behålla sin frihet och självständighet.
Genom sina ansträngningar skapade de grunden för en modern nordisk välfärdsstat som bygger på demokrati och som är så stark att den inte kan rubbas ens i oroliga tider.

I Finland är veterandagen en flaggdag med en stor nationell huvudceremoni och ett stort antal lokala festligheter i programmet. Dagen firades för första gången 1987 i anslutning till självständiga Finlands 70-årsjubileum.
Den finska regeringen valde årsdagen av krigsslutet i Lapplandskriget till tidpunkt för veterandagen eftersom det var då som vapnen tystnade och andra världskriget slutade för Finlands del.
Utnämningen av den här dagen till nationell veterandag var statsmaktens erkännande till dem som hade försvarat landets självständighet.

I Sverige har nationella veterandagen firats årligen i Finlands ambassad i Stockholm.
Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige och Krigsinvalidernas brödraförbunds distrikt i Sverige är fortfarande verksamma, men leden har glesnat eftersom medlemmarnas genomsnittsåldern nu är över 90 år.

Finland och Sverige förbereder sig för valborgsmässofirandet. Första maj är en dag då man firar vårens ankomst, men dagen är också studenternas och arbetarnas egen dag. Firandet av första maj som studenternas festdag började i Sverige och spred sig sedan vidare till Finland.
Studentmössan är den mest synliga symbolen för firandet i båda länderna. Traditionellt har första maj även varit en dag för arbetarpartiernas demonstrationer och politiska tal.
Studenterna och arbetarna firar första maj med liknande ceremonier i både Finland och Sverige. Första maj-traditionen förenar våra två folk.

Även den sverigefinska sommaren inleds under valborgsmässohelgen. Helgen bjuder på många intressanta arrangemang: I dag torsdag besöker president Tarja Halonen Stockholm för att delta i ett samtal om relationerna mellan Finland och Sverige (ABF-huset kl 16.00).
Årets Kaisa Vilhuinen-pris delas ut den 28 april i Märsta (Kulturlänken kl. 16.00).
Ungdomsevenemanget Finntastic hålls i år i både Göteborg (Oceanen 28.4) och Stockholm (Finlandsinstitutet 29.4).
I Göteborg bjuder valborgsmässohelgen på en finsk företags- och servicemässa (29.4). Närmare uppgifter om ovanstående arrangemang finns på vår tidnings annonssidor.