RS 17/16: Valborgsmässohelgen inleder den sverigefinska sommaren

Firandet av första maj är en hyllning till vårens ankomst. Som studentfest firades helgen först i Sverige och firandet spred sig sedan vidare till Finland. Studentmössan är den tydligaste symbolen för firandet i båda länderna.
I Helsingfors firar studenterna på valborgsmässoafton genom att förse Havis Amanda-statyn med en studentmössa. På morgonen den första maj samlas de sedan vid Ulrikasborgsbacken i Brunnsparken för en friluftsfest där studentkören Ylioppilaskunnan laulajat uppträder.
I Sverige firar studenterna med liknande ceremonier i Uppsala och andra universitetsstäder.

En annan valborgsmässotradition har varit arbetarpartiernas första maj-demonstrationer och möten med politiska tal. 1970- och 80-talet var en storhetstid för dessa demonstrationer och på den tiden var även de sverigefinska föreningarna synligt representerade vid socialdemokraternas och vänsterpartiets demonstrationer.

Det finns stora likheter i valborgsmässofirandet mellan Sverige och Finland, men något motsvarande firande förekommer inte någon annanstans i världen.
Valborgsmässotraditionen förenar de finska och svenska folken.
Valborgsmässohelgen inleder den sverigefinska sommaren som är späckad med evenemang.

I Göteborg arrangeras den traditionella finska företags- och servicemässan den 30 april.
Den 5–8 maj arrangerar Dansföreningen Saanko Luvan en sverigefinsk dans- och musikfestival i Mariestad. Bland artisterna finns välkända namn från Finland.
I Kolsva i Västmanland skriver man historia när ortens finländare anordnar sin traditionella sommarfest för 62:a gången den 13–14 maj.
En ur småländsk synvinkel historisk händelse äger rum i Jönköping den 21 maj när den lokala finska föreningen uppnår den aktningsvärda åldern av 60 år.

Många sverigefinska sommarevenemang kommer att arrangeras i hela landet och musik av och med sverigefinländare är en viktig faktor som förenar och skapar samhörighetskänsla vid dessa evenemang.
Det är viktigt att komma ihåg att evenemangen nästan uteslutande arrangeras av frivilliga i äkta finsk talkoanda.
Arrangemangen är av hög kvalitet och bygger på en stor arbetsinsats och kompetens hos frivilligarbetarna.
Närmare uppgifter om de olika arrangemangen finns på vår tidnings annonssidor.