RS 17/20: Gränsen uppstår som en råk

Sverigefinländarna genomgår en tuff coronaperiod. De är inte välkomna till Finland eftersom den hårda bevakningen av landets gränser mot Sverige och Norge fortsätter till den 13 maj. Persontrafiken på färjorna från Sverige, Estland och Tyskland är inställd till mitten av maj. Både Viking Line och Tallink Silja har ställt in all persontrafik mellan Sverige och Finland och det är därför inte möjligt att ta färjan till Finland före den 14 maj.

Alla som anländer till Finland måste vistas i karantänliknande förhållanden i 14 dagar och endast nödvändiga arbetsresor är tillåtna över gränsen.

I torsdags fattade den svenska regeringen ett beslut om fortsatta begränsningar i resandet fram till mitten av maj. Alla icke-nödvändiga resor till Sverige främst från länder utanför Europa är förbjudna.

Allmänna sammankomster med över 50 personer är förbjudna i Sverige och likaså besök på äldreboenden.

Sveriges riksdag gav i torsdags regeringen fullmakt att vid behov stänga köpcentra och restauranger. Regeringen kan vid behov även stänga gym, andra idrottsanläggningar, bibliotek, museer, flygplatser och tågstationer samt förbjuda transporter och offentliga sammankomster.

De nordiska coronastrategierna skiljer sig tydligt från varandra. I Finland och Norge satte man in stränga begränsningar i ett tidigt skede medan Sveriges linje har varit betydligt mer tillåtande. Man har inte tagit till någon sträng karantän och andra begränsningar.

I Norge frågar man sig redan om det eventuellt hade varit bättre att välja den svenska linjen vid behandling av krisen. Detta beror på ekonomin. Arbetslösheten i Norge har på ett par veckor stigit från fyra procent till närmare 16 procent. Tio gånger fler norrmän än svenskar är permitterade. I Finland är den ekonomiska utvecklingen på väg i samma riktning.

Chocken till följd av åtgärderna i samband med coronakrisen har resulterat i att hundratals välmående och framgångsrika företag bland annat inom restaurang- och turistbranschen har gått i konkurs på kort tid och att en mängd anställda inom olika branscher blivit permitterade.

En aldrig tidigare skådad massarbetslöshet och ekonomisk depression hotar välfärdsstaterna i Norden.

Beslutsfattarna har anledning att noga överväga sina beslut i samband med coronakrisen.

 

***

 

Flockimmunitet – vad är det?

Med flockimmunitet avses en situation där en stor andel av befolkningen blivit immun mot en sjukdom så att sjukdomen inte kan sprida sig längre. Immunitet kan uppnås antingen genom att man blir vaccinerad eller genom att man har haft sjukdomen. De svenska hälsomyndigheterna bedömer att man i Stockholmsregionen uppnår flockimmunitet under maj månad.

 

Gränsen uppstår som en råk*) Rubriken är ett citat från en dikt av den kände finske poeten Uuno Kailas.