RS 16/16: Sana vapaaksi, sanoi Antti

Painovapausasetus täyttää tänä vuonna 250 vuotta. Maailman ensimmäinen paino- ja sananvapautta koskeva julkisuuslaki, painovapausasetus (tryckfrihetsförordning) laadittiin Ruotsi-Suomen valtakunnassa vuonna 1766.

Alavetelin kappalainen, sittemmin Kokkolan kirkkoherra Anders (Antti) Chydenius (1729-1803) toimi pappissäädyn edustajana Ruotsi-Suomen valtiopäivillä.
Antin johdolla valtiopäivien myssypuolue ajoi joulukuussa 1766 valtiopäivillä läpi painovapauslain, jolla sensuuri poistettiin ja julkisuusperiaate ulotettiin koskemaan viranomaisia.

Nykypäivän toimittajat saavat kiittää Chydeniusta paljosta, olkoonkin, että yhteiskunta on muuttunut paljon kappalais-Antin ajoista.

Suomi, Ruotsi ja Norja ovat sananvapauden ykkösmaita maailmassa.
Pohjoismaalaiset ovat etuoikeutetussa asemassa: vain 14% maailman väestöstä asuu maissa, joissa on vapaa media. Valtaosassa maailmaa sananvapautta rajoittavat hallitukset, rikollisjärjestöt ja erilaiset ääriryhmittymät.

EU-maista sananvapauden osalta huonoimmin asiat ovat Bulgariassa.
Konfliktialueilla Lähi-idässä, Ukrainassa, Syyriassa ja Irakissa propagandasota on tuhonnut sananvapauden. Journalistin ammatti voi myös olla hyvin vaarallinen. Joka vuosi toimittajia eri puolilla maailmaa surmataan työnsä vuoksi.

Suomalaisten ja ruotsalaisten luottamus mediaan on vakaampaa kuin muualla maailmassa. Mutta näkyvissä on myös huolestuttavia merkkejä. Digitalisoituminen on muuttanut sananvapautta ja julkista keskustelua siten, että perinteiset viestimet eivät aina ole portinvartijoita.

Kansalaisille sosiaalinen media on tarkoittanut sekä uusia kanavia että uudenlaista keskustelukulttuuria. Valitettavan usein kyky sanoa oma mielipide on kehittynyt nopeammin kuin kyky osallistua rakentavaan vuoropuheluun.

Netissä jyrkätkin mielipiteet saavat rönsyillä vapaasti ja myös tahallinen provosointi on yleistynyt. Myös ulkopuolinen painostus ja suoranainen disinformaatio kuuluvat netin arkipäivään.

Lainsäätäjille erityisesti internetin vihapuheiden rajoittaminen aiheuttaa päänsärkyä: kun rajoitetaan vihapuheita niin samalla kavennetaan myös sananvapautta.

Maailma on muuttumassa nopeaan tahtiin. Tarvitaan keskustelua keskustelukulttuurista ja maailman suunnasta. Demokraattiseen valtiojärjestykseen kuuluu olennaisena osana kansalaisten oikeus lähettää ja vastaanottaa tietoja kenenkään sitä ennakolta estämättä.

Kansanvalta edellyttää toimiakseen, että kansalaisten sananvapaus ja vapaa mielipiteenmuodostus on myös käytännössä turvattu monipuolisen tiedonvälityksen avulla.

Ruotsin Suomalainen -lehti toteuttaa omalta osaltaan tätä tehtävää palvellen ruotsinsuomalaista yleisöä tiedottajana, kriitikkonaja keskusteluareenana.