RS 16/20: Sverigefinska seniorer vill klara sig på egen hand – även i coronatider

Under den pågående coronapandemin matar medierna oss med dramatiska nyheter dag efter dag. Hur ser det ut för de sverigefinska seniorerna som tillhör riskgruppen i kampen mot pandemin?       

Svaret är att de fortsätter sitt liv som vanligt. De sverigefinska seniorerna är aktiva och vill sköta sitt liv och sitt hushåll själva.

Saken har även undersökts vetenskapligt. Medicine doktor Annikki Arola gav i slutet av 2018 ut en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet där hon analyserade sverigefinska seniorers erfarenheter av den egna hälsan.

Undersökningen omfattade 131 hemmaboende finländare och bosnier över 70 år. Dessa två grupper är Sveriges största invandrargrupper bland den äldre befolkningen. Cirka 15 procent av den svenska befolkningen över 80 år är finländare.

Ett drag som tydligt kom fram vid intervjuerna med de sverigefinska seniorerna är att de vill klara sig själva. De vill till exempel inte nödvändigtvis ta emot hjälp av hälsovården. Svaret från dem är ofta ”tack för informationen men jag klarar mig själv”.

Kontakten med Finland och möjligheten att åka dit är enligt undersökningen mycket viktig för de sverigefinska seniorernas hälsa. Det handlar om en längtan efter de egna rötterna, familjerelationerna och den egna identiteten samt en möjlighet att uttrycka sig på det egna modersmålet.

En viktig slutsats i undersökningen var att de sverigefinska seniorernas hälsa inte nödvändigtvis är sämre än den övriga befolkningens, utan att de bedömer själva att de är vid god hälsa.  En del tidigare undersökningar har tytt på att sverigefinländarnas hälsa skulle vara sämre än genomsnittet, men enligt Arola beror det på de undersökta personernas arbetslivsbakgrund, inte på deras invandrarbakgrund.

Sveriges befolkning uppgår till tio miljoner av vilka två miljoner är pensionärer. Bland dem är de sverigefinska seniorerna kanske den viktigaste enskilda gruppen. De är en viktig grupp även när det handlar om de politiska valen. Det finns därför anledning för beslutsfattarna att lyssna noga på våra seniorer – även i tider av pandemi.

Bildtext: Dagens sverigefinska pensionärer är en aktiv och initiativrik grupp. På bilden ett piggt och aktivt par Eero och Virpi Saarenpää från Västerås som ägnar sina dagar åt föreningsarbete.