RS 14/19: Vallokalerna för det finska riksdagsvalet har öppnat

Finlands 38:e riksdagsval hålls söndagen den 14 april 2019. Förhandsröstningen pågår som bäst i Sverige och vallokalerna är öppna. Du kan rösta på Finlands ambassad i Stockholm och i vallokalerna runt om i landet.

Förhandsröstningen pågår 3–6 april i Sverige. Vallokalernas adresser och öppettider finns på tidningen Ruotsin Suomalainens hemsida och på vår Facebook-sida Ruotsin Suomalainen.

Finska medborgare som är bosatta i Sverige har också möjlighet att brevrösta i årets riksdagsval. Brevröstning kräver dock att man själv är aktiv och beställer brevröstningshandlingar från Finland via e-post eller brev, telefonsamtal räcker inte. Brevröstningshandlingar beställs från Finland genom justitieministeriets beställningstjänst på adressen www.vaalit.fi/kirjeaanestys eller via e-post på adressen kirjeaanestys@vaalit.fi.

Kundtjänst tfn + 358-0-295 150 030 (kl. 8-16 finsk tid) hjälper till vid behov.

 

Vid brevröstning krävs två vittnen som med sina underskrifter bestyrker röstsedeln som skickas till centralvalnämnden i den gamla hemkommunen i Finland. Valkuvertet och rösten behandlas och räknas sedan på samma sätt som de förhandsröster som har getts i Finland.

I Sverige bor närmare 130 000 finska medborgare som har rätt att rösta i de nationella valen i Finland. Många av dem röstar i Finland så den faktiska röstningsprocenten för sverigefinländarna är betydligt högre än den officiella siffran.

 

Det finns två krafter i valet: eftersträvan och flyt.

Eftersträvan är något som finns i alla parter, men det är få som har flyt. Enligt de senaste gallupundersökningarna har endast Sannfinländarna och Vänsterförbundet anledning till glädje.

Stödet till Sannfinländarna har ökat stadigt sedan slutet av förra året.

Partiets stöd närmar sig idag resultatet av det föregående riksdagsvalet. Då gjorde partiet en skräll under ledning av Timo Soini och kom med i regeringen.

Den här gången kan partiet nog glömma drömmarna om en regeringsposition, för de övriga partierna verkar inte ha mycket till övers för partiledaren Jussi Halla-ahos linjedragningar.

 

Den viktigaste förklaringen till ökningen av stödet för sannfinländarna tycks vara sexualbrottshärvan i Uleåborg som blev offentlig vid årsskiftet och som lyfte fram partiets viktigaste tema, diskussionen om invandringen.

 

Enligt gallupundersökningarna är det Socialdemokratiska partiet landets just nu populäraste parti med 20,1% av rösterna. Därefter följer Samlingspartiet, Sannfinländarna, Centern och De gröna i en klunga med cirka 15 procents stöd för vart och ett av partierna.

 

Det är möjligt att inget av partierna får över 20 % av rösterna vid vårens val. Stödet för partierna sprids och det politiska fältet splittras. Det skulle innebära att regeringsförhandlingarna blir ovanligt svåra. Ett varnande exempel finns här i Sverige – det dröjde mer än fyra månader från höstens val innan man fick ihop en regering.