RS 14/20: Betydelsen av sverigefinska medier blir särskilt tydlig i tider av kris

Oberoende, opartisk och pålitlig informationsförmedling utgör grunden för demokrati. I kristid är den livsviktig för nationen.

Oberoende informationsförmedling på det egna språket är särskilt viktig för minoriteterna. Sverigefinnarna är landets största språkliga och nationella minoritet och sannolikt den grupp i Sverige som trognast följer de traditionella mediernas information i radio, tv och tryckt media.

Det finns behov av betydligt fler program i de rikstäckande tv-kanalernas utbud som är producerade av sverigefinnarna själva och som tar upp sverigefinnarnas egna frågor. En egen nationell sverigefinsk tv-kanal och radiokanal som sänder dygnet runt i hela landet på en och samma frekvens är ett starkt önskemål.

När det gäller tryckta medier uppfyller tidningen Ruotsin Suomalainen en viktig uppgift genom att på ett sakkunnigt sätt berätta om allt som berör sverigefinländarna och som de övriga medierna inte berättar om.

Även TV Finland som är en traditionell tv-kanal med ett urval av program från Yles TV1 och TV2 är mycket populär bland sverigefinländarna.

I Mälardalen är TV Finland en avgiftsfri kanal som ingår i public service-utbudet. Sändningarna kan ses gratis i detta område med hjälp av en vanlig takantenn eller bordsantenn. Även Yles utmärkta text-tv-utbud ingår. Gratissändningarna i Mälardalen sänds på kanal 84. Sändningstillståndet innehas av Sverigefinska Riksförbundet.

 I andra delar av Sverige kan TV Finland ses relativt förmånligt genom de avgiftsbelagda kabel-tv-bolagen som Comhem och Telia. Deras utbud omfattar dessutom hela kanalutbudet i finska Yles TV1 och TV2. Hela veckotabellen för ovanstående finska kanaler finns att läsa i tidningen Ruotsin Suomalainen.