RS 13/22: Sverigefinländarna är oroliga för prishöjningar

De senaste månadernas snabba stegring av konsumentpriser oroar sverigefinländarna. Bakom utvecklingen ligger den oroliga situationen i världen.

Priset på flytande bränsle som diesel och bensin har ökat med drygt 35 procent jämfört med situationen för ett år sedan. Elpriset har gått upp med närmare 30 procent.

De extremt höga elpriserna kring årsskiftet drabbade framför allt hushållen i Södra Sverige.

De höjda livsmedelspriserna tär extra hårt på låginkomsttagarnas ekonomi. När det gäller enskilda livsmedel har priset på kaffe ökat mest.

Även priserna på färsk fisk, frukt och färska grönsaker har ökat påtagligt sedan i höstas.

Den allmänna stegringen av konsumentpriser, dvs. inflationen har under den första halvan av 2022 legat kring 4 procent i såväl Finland som Sverige.

Lönerna och pensionerna har inte ökat i samma takt utan de står still.

Det innebär att löntagarnas och pensionärernas köpkraft har minskat under de senaste månaderna.

Även räntorna på bostadslån är på väg uppåt. Låginkomsttagarna och pensionärerna måste planera sina matinköp och sin bilanvändning utifrån en betydligt snävare budget samt hålla sin elkonsumtion under hårdare kontroll.

Det verkar som om konsumenterna i såväl Finland som Sverige skulle bli tvungna att leva sparsamt åtminstone under ett antal månader till.

Konjunkturerna kan ändras snabbt och en återgång till normala förhållanden går fort när situationen i världen har lugnat ner sig. De grundläggande faktorerna inom ekonomin är i vilket fall som helst i sin ordning här i Norden.