RS 13/20: Hjälp på telefon

Vi lever i en tid av kriser men det hjälper att prata om situationen. Man kan hålla kontakt med vänner och släktingar på telefon nu när sammankomster i större grupper är förbjudna.

 

Det finns även professionell hjälp att få – även på finska språket.

 

Svenska kyrkans finska telefonjour hör till de viktigaste tjänsterna som är avsedda för finsktalande personer i landet. Den är en del av Svenska kyrkans verksamhet och den är avsedd för alla sverigefinnar, även för dem som inte är medlemmar i kyrkan. Samtalen till telefonjouren har ökat påtagligt de senaste veckorna och jourverksamheten har förstärkts.

På svenska kyrkans telefonjour 020- 26 25 00 finns varje kväll kl. 21-24 minst två jourhavande stödpersoner. Den som ringer har rätt att vara anonym och samtalet är konfidentiellt. Den jourhavande personalen har fått utbildning för sitt uppdrag och har tystnadsplikt.

Svenska kyrkans telefonjour fyllde 30 år i fjol.

Verksamheten inleddes den 20 januari 1989. Telefonjouren som drivs på frivillig basis har under årens lopp tagit emot tiotusentals samtal.

Telefonjouren är avsedd för personer som talar finska. Man har tagit emot i genomsnitt 3 000 – 4 000 samtal per år.

 

Problem med mänskliga relationer, ensamhet och rotlöshet är några av vår tids problem. Jourtelefonen är särskilt viktig i tider av kris. Jourtelefonen ger oss möjlighet till ett tryggt och konfidentiellt samtal.

Svenska kyrkans jourhavande telefon på finska är öppen året om, även under helgerna och sommaren. Den är en trygg kanal där man kan dela med sig av sina egna känslor och där man kan få stöd. Det hjälper att prata.

 


 

EN VÄN I NÖDEN

Svenska kyrkans telefonjour 020-26 25 00

Varje kväll kl. 21–24

STOCKHOLM: Väntjänst för finsktalande äldre i Stockholm

Tfn 08-410 420 57

ystavapalvelu@gmail.com

 

Äldre direkt – telefonjour

som är avsedd för personer över 65 år i Stockholm. På Äldre direkt kan den som ringer antingen få hjälp direkt eller få råd för att få kontakt med rätt person. Äldre direkt fungerar även på finska.

Tfn 08-80 65 65 må-fre kl. 8-15

aldredirekt.service@stockholm.se

BORÅS:

Borås stads finskspråkiga stödlinje

på grund av coronavirus:

0734-32 89 68

må-to kl. 8-17