RS 10/21: Finland sköt upp kommunalvalet

Kommunalvalet i Finland har skjutits upp från april till den 13 juni. Det beror på den försämrade coronasituationen och oron för hälsorisker för väljarna.

Beslutet om att skjuta upp kommunalvalet fattades under förra helgen när åtta riksdagspartier av nio ställde sig bakom beslutet. Endast sannfinländarna motsatte sig en senareläggning av valet.

President Sauli Niinistö uppgav i måndags i en intervju med finska Yle att han har stor förståelse för att man har beslutat att skjuta upp kommunalvalet till juni.

Enligt Niinistö är det viktigt att alla kan delta i valet utan att behöva känna extra oro och rädsla. En annan faktor som han tog upp var risken för spridning av coronasmittan.

– Ett val är ett stort arrangemang med flera miljoner deltagare. Det medför en stor risk för att smittan ska sprida sig. Riskerna kommer sannolikt att vara mycket mindre i juni, konstaterade Niinistö.

Det kan kännas tryggare för medborgarna att hålla valet i juni när en stor del av befolkningen har hunnit bli vaccinerade.

Enligt folkhälsomyndigheterna kommer vaccinationerna att minska antalet smittade avsevärt framåt sommaren.

År 2022 håller man inte några val i Finland men våren 2023 hålls ett riksdagsval och i början av 2024 ett presidentval.

De allmänna valen i Finland är viktiga för sverigefinländarna eftersom antalet finska medborgare i Sverige som är röstberättigade vid dessa val motsvarar ett stort finskt valdistrikt.

I Sverige hålls nästa val under hösten 2022. Riksdagsval, regionval och kommunalval äger rum den 11 september 2022. Partiernas kandidatnomineringar inleds redan under den kommande hösten och slutförs under våren 2022.

Om vaccineringen av hela befolkningen framskrider enligt planerna kan riksdagsvalet hållas under normala förhållanden under hösten 2022.