RS 03/22: TV Finland är viktig för sverigefinländarna

TV Finland är fortsatt populär. Den här kanalen där Finlands Rundradio har sammanställt program från sändningarna på Yles TV1 och TV2 är mycket populär bland sverigefinländarna. Under coronapandemin och den sociala isoleringen har den här välbekanta, trygga tv-kanalen förstärkt sin position ytterligare.

I Storstockholm och Mälardalen är TV Finland en avgiftsfri kanal som ingår i public service-utbudet. I andra delar av Sverige kan programutbudet beställas förmånligt genom kommersiella kabel-tv-bolag. Dessa erbjuder även hela utbudet på Finska Yles TV1 och TV2.

Utöver omfattande nyhets- och kulturutbud har Finska Yles TV1 och TV2 även ett stort utbud för idrottens vänner.

De här kanalerna visar bland annat hela vinter-OS från Peking – med tonvikt på de finska prestationerna. Tävlingarna pågår den 4–20 februari.

Sändningstiderna och programmet för OS återfinns på vår tidnings tv-sidor.

Oberoende, opartisk och pålitlig informationsförmedling är en viktig grund för demokratin. I kristider är den livsviktig för hela nationen.

Oberoende informationsförmedling på det egna språket är särskilt viktig för minoriteterna.

Sverigefinländarna är landets störta nationella och språkliga minoritet. De rikstäckande tv-kanalernas utbud borde innehålla betydligt fler program som är producerade av sverigefinnarna själva och som tar upp frågor som berör minoriteten.

En egen nationell tv-kanal och en radiokanal som sänder dygnet runt på en och samma frekvens i hela landet finns också med på sverigefinländarnas önskelista.