RS 01/19: Ruosuvuosi 2019, mitä on tulossa?

Eletään vuoden 2019 ensipäiviä, on aika luoda katsaus alkavan vuoden tapahtumiin.

Vähemmistöpolitiikassa edetään tasaisen verkkaista vauhtia. Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluu tällä hetkellä 64 kuntaa. Todennäköisesti monta uutta kuntaa on jälleen havittelemassa mukaan vuoden 2020 hakukierrokselle.

Tämän vuoden alusta kansallisia vähemmistöjä ja siis myös ruotsinsuomalaisia koskeva laki vahvistuu. Toki muutokset ovat pieniä, kunnille on muun muassa säädetty velvoite päättää vähemmistöpoliittisista päämääristä ja suuntaviivoista, mutta ne vahvistavat suomen kielen asemaa kansallisena vähemmistökielenä entisestään.

Kirjeäänestys Suomen vaaleissa on ruotsinsuomalaisia koskeva kevään uutuus.

Ruotsissa asuvat Suomen kansalaiset voivat äänestää kirjeitse tämän kevään Suomen eduskuntavaaleissa. Äänestykseen tarvittavat asiakirjat on tilattava Suomesta oikeusministeriön tilauspalvelusta nettiosoitteesta www.vaalit.fi/kirjeäänestys. Tilauspalvelu avataan 14. tammikuuta. Asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa puh.+358-0-295 150 030 (arkisin klo 8-16 Suomen aikaa), sähköposti kirjeäänestys@vaalit.fi.

Äänestää voi heti, kun ehdokkaille on arvottu ehdokasnumerot maaliskuun puolivälissä. Kirjeäänestyksessä tarvitaan kaksi todistajaa todistamaan allekirjoituksillaan äänestyslippu, joka postitetaan Suomeen vanhan kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Kuori ja ääni käsitellään Suomessa samalla tavalla kuin muutkin siellä annetut ennakkoäänet.

Ruotsin takuueläke eli garantipension on Suomeen paluumuuttaneita koskeva aktuelli asia. Kyseessä on vähimmäiseläke, jota Ruotsin valtio maksaa erityispäätöksellä noin 17 000 Suomessa asuvalle ruotsinsuomalaiselle paluumuuttajalle ainakin vuoden 2019 loppuun saakka. Ruotsissa on parhaillaan menossa selvitys siitä, millainen takuueläkkeen tulisi jatkossa olla. Selvityksen on tarkoitus valmistua viimeistään vuoden 2019 lopussa. Vasta sitten selviää, miten Ruotsin takuueläkettä maksetaan Suomeen tulevaisuudessa.

Suomesta maksetaan tällä hetkellä kansaneläkettä lähes 30 000 Ruotsissa asuvalle suomalaiselle. Näihin eläkkeisiin ja myöskään Suomesta maksettaviin työeläkkeisiin ei Ruotsin selvitys vaikuta, vaan eläkkeet maksetaan Suomesta samalla tavalla kuin ennenkin.

Uusi vuosi tuo mukanaan ison joukon uusia lakeja ja asetuksia, joista ruotsinsuomalaisten on syytä olla tietoisia. Esimerkiksi tv- ja radiomaksu jää historiaan ja siirtyy suoraan veroseteliin, nuoret saavat ilmaisen hammashoidon aina 23. ikävuoteen saakka, 65 vuotta täyttäneiden veroja alennetaan, ja uuden vuoden raketteja saa jatkossa ammuskella vain erityisluvalla.

Lisää tietoja näistä tärkeistä uusista säännöistä Ruotsin Suomalainen -lehden tulevissa numeroissa.