Ledare – RS v.49/15

49/2015

Den finländska nationalkaraktären kan beskrivas med orden envis, uthållig och naturnära. Den är skapad av den karga nordiska naturen och en kamp för existensen i trycket mellan den östliga och västliga inflytelsesfären.

När Finland djärvt förklarade sig självständigt den 6 december 1917 var tiderna turbulenta och ytterst osäkra. Motsättningarna mellan röda och vita där bror stred mot bror gav det nya, självständiga landet en mycket svår första tid.

Landet hade knappt återhämtat sig från inbördeskriget när andra världskriget bröt ut. Åren 1939–1945 deltog 700 000 finländare i andra världskrigets strider.
100 000 av dem stupade vid fronten, 200 000 sårades och hälften av dessa blev svårt invalidiserade. Det var med nöd och näppe och med stora uppoffringar som landet lyckades behålla sin självständighet.

Efter krigsåren hade Finland en hel tyst generation som var varken frisk eller sjuk och som nu skulle bygga upp landet igen. De män och kvinnor som hade upplevt kriget glömde aldrig krigets trauman som i någon mån övergick även till nästa generation.

Det andra världskrigets historiska arv avspeglar sig på många sätt även i dagens sverigefinskhet. En påminnelse om detta är de finska krigsbarnen och deras organisationer samt de hundratals finska krigsveteraner och deras makar som fortfarande är i liv och bor i Sverige. Deras genomsnittsålder är i dag drygt 90 år.
Bland sverigefinländarna finns också många som blev evakuerade från Karelen och likaså avkomlingar till dessa.

Ytterligare en turbulent period i Finlands historia var massinvandringen till Sverige på 1960- och 1970-talet. Den är också den främsta orsaken till att en mycket stor finsktalande befolkningsgrupp lever och verkar i Sverige även i dag.

Nästa stormiga fas i Finlands historia var Sovjetunionens kollaps i början av 1990-talet och den efterföljande kollapsen i östhandeln samt lågkonjunkturen. Finland och Sverige orienterade sig sedan snabbt i västlig riktning och anslöt sig till Europeiska unionen i mitten av 1990-talet.

Det självständiga Finlands öden har alltid haft en stark inverkan på sverigefinländarnas liv. Den största utmaningen för sverigefinländarna i mitten av 2010-talet är kampen för att stärka den språkliga minoritetsställningen och identiteten.

Det självständiga Finland fyller 98 år på söndag. Det framgår tydligt av vår tidnings annonssidor att sverigefinländarna firar självständighetsdagen med stor entusiasm i form av ett stort antal arrangemang över hela landet. Vid dessa tillställningar råder en allvarlig, innerlig och hjärtlig atmosfär.

Redaktionen för tidningen Ruotsin Suomalainen önskar alla sina läsare en trevlig självständighetsdag 2015.