RS 40/20: Finland upphör med gränsbevakningen 23.11 och inför i stället en modell med krav på testning

På grund av det försämrade coronaläget återinförde den finska regeringen i måndags reserestriktionerna för resenärer från Sverige, Estland, Island, Tyskland och Slovakien. Det är fritt fram att resa till Finland endast från länder med högst 25 coronafall per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod.

Arbetsresor från Sverige till Finland är tillåtna från och med den 28 september utan karantän eller testning. Övriga resenärer från Sverige och andra högriskländer måste sätta sig i frivillig karantän i Finland i två veckors tid.

Vid landgränsen i Tornedalen mellan Sverige och Finland får de boende i gränskommunerna passera gränsen dagligen.

På den svenska sidan räknas Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna till gränskommunerna och på den finska sidan Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio och Enontekiö.

Resenärer till Finland har sedan ett halvår kontrollerats vid gränsen i Torneå. De finska gränsbevakarna återvände i måndags till sina gamla stationeringsplatser.

Detta arrangemang är tillfälligt, för Finland upphör med gränsbevakningen 23.11. Man går då över till en modell där personer som anländer till Finland från högriskländer måste visa upp ett intyg om genomgånget coronatest.

Till dess gör Finland veckovisa bedömningar av behovet av fortsatt gränsbevakning utifrån coronasituationen.

När kravet på testning har införts är färje-, flyg- och bussbolagen skyldiga att testa sina passagerare. För personbilstrafiken från Sverige och Norge kontrolleras intygen av Gränsbevakningsväsendet.

Den nya testningsmodellen möjliggör resor till Finland, arbetsresor och turistresor nära nog på normalt sätt med beaktande av pandemisituationen.