Vad händer nu i Europa?

Under 2015 anlände över en miljon flyktingar till Europa, i huvudsak över Medelhavet. Massflykten till EU-länderna fortsätter i en allt snabbare takt. Konflikten i Syrien avtar inte och när vädret blir varmare mot slutet av våren kommer antalet inresande att maximeras på nytt.

Den här folkvandringen drabbar Grekland allra värst och landet hotas nu av en humanitär katastrof.
Under de senaste dagarna har situationen urartat i norra Grekland där tiotusentals flyktingar har blivit strandsatta vid gränsen till Makedonien.
De asylsökande kan ta sig från Turkiet till Grekland men inte längre än så. Under de senaste veckorna har över 2 000 flyktingar varje dag anlänt till de grekiska öarna.

Natten mellan måndag och tisdag uppnådde EU och Turkiet vid sitt krismöte ett preliminärt avtal om hur flyktingkrisen ska hanteras. Enligt planen kommer alla flyktingar som har anlänt till de grekiska öarna att skickas tillbaka till Turkiet och Turkiet kommer att ta emot dem.

I gengäld får Turkiet ytterligare pengar för att ta hand om flyktingarna och likaså ett löfte om visumfrihet och framsteg i förhandlingarna om EU-medlemskap.
EU behöver Turkiets hjälp, men situationen i landet är dålig när det handlar om de mänskliga rättigheterna.

I Turkiet finns i dag uppskattningsvis 2,7 miljoner syrier och hundratusentals andra som har kommit från andra länder. Turkiet har dessutom meddelat att landet inte kommer att ha full kontroll över människosmugglingen och färderna över Medelhavet.

Här i Norden har inställningen till flyktingfrågan hårdnat avsevärt bland befolkningen. Under de senaste månaderna har den svenska regeringen gjort en helomvändning i landets öppna flyktingpolitik.
De asylsökande får inte längre permanent uppehållstillstånd och även reglerna för familjeåterförening och underhållskrav har skärpts.
Regeringen föreslår dessutom att en asylsökande som har fått avslag på sin ansökan inte längre kan få någon dagersättning eller logi på en flyktingförläggning. Sverige planerar också att avvisa 80 000 asylsökande, vilket motsvarar hälften av alla som kom till landet förra året.

De nordiska migrationsministrarna träffades förra veckan i Stockholm. De ser inte något tydligt slut på gränskontrollerna.
Såväl Sverige, Norge som Danmark har inlett tillfälliga gränskontroller vid sina gränser, men Finland har inte behövt sätta in några kontroller vid gränsen till Sverige.

Europa upplever sin största flyktingkris sedan det andra världskriget. EU-länderna har varit tvungna att ge upp passfriheten och den fria rörligheten över gränserna. Man har också skrotat de gemensamma avtalen om hur asylsökande ska bemötas.

Men vi borde inte glömma den ideologiska debatten heller. Majoriteten av flyktingarna är människor som är i stor nöd. De som är allra mest utsatta är små barn som har tvingats att uppleva krigets fasor.