Sverigefinsk februari

6/2016

Den kommande söndagen firar vi åter alla hjärtans dag. Det var först på 1990-talet som man i Norden allmänt började fira denna dag för älskade och vänner. Symbolen för alla hjärtans dag är ett rött hjärta, som är en symbol för vänskap och kärlek.

Den 14 februari är också Valentins namnsdag. Namnet härstammar från biskop Valentinus som på 200-talet verkade i det romerska riket och vigde älskande par i äktenskap i strid med krigsherrarnas vilja.
Alla har inte någon vän och vi berättar därför i det här numret om en väntjänst för äldre sverigefinländare som introducerades i Stockholmsområdet för några år sedan.

Den 24 februari firar vi åter sverigefinnarnas dag som är en av den finska kulturens traditionella helgdagar. I februari firar vi också Finlands nationalskald Johan Ludvig Runebergs dag (5.2) och Kalevaladag (28.2).

Finländarna har olika jubileumsdagar nästan varje månad. I mars firar vi kvinnosaksförkämpen Minna Canth och i april Mikael Agricola och finska språkets dag.
I maj firar vi J.V. Snellman och finskhetens dag och i juli poeten Eino Leino och diktens och sommarens dag.
På hösten står Aleksis Kivi och den finska litteraturens dag på tur och likaså Jean Sibelius och den finländska musikens dag.

Sverigefinnarnas dag firas till minnet av de skogsfinnar som levde i Sverige på 1600–1800-talet och till minnet av födelsedagen för Carl Axel Gottlund som kartlade deras historia. Vid 1823 års riksdag lade Gottlund fram en motion om att man skulle inrätta ett eget minoritetsområde i Värmland för den finsktalande befolkningen.
Gottlunds motion avslogs och det dröjde närmare 200 år innan de första kommunerna i Sverige bildade ett finskt förvaltningsområde.

Erkännandet av nationella minoriteter i slutet av 1990-talet är Sveriges genom tiderna största minoritetspolitiska reform.
I början av 2010-talet kom projektet i gång på allvar och i början av förra året ökade antalet kommuner som hade anslutit sig till det finska förvaltningsområdet till 59.

Ett minoritetspolitiskt beslut som upprörde många fattades i höstas när regeringen under ledning av kulturminister Alice Bah Kuhnke satte stopp för utvidgningen av det finska förvaltningsområdet. Arbetet med en utredning och nya direktiv pågår som bäst och vi hoppas att utvidgningen av det finska förvaltningsområdet kan fortsätta under det innevarande året.

Under vecka 8 ordnas ett stort antal evenemang för att fira sverigefinnarnas dag. Närmare uppgifter om veckans händelser, det vill säga tider, platser och annan information finns i veckans och nästa veckas nummer av tidningen.