RS 9/23: Luleå är årets sverigefinska kommun 2022

Sverigefinländarnas delegation har utsett Luleå till 2022 års sverigefinska kommun.

Vid valet har man satt barnen och ungdomarna i centrum. Delegationen motiverar sitt val bland annat med att barn- och ungdomsnämnden i Luleå har arbetat fram en undervisningsplan för förskolans och skolans finskspråkiga undervisning som kommer att genomföras stegvis.

Kommunen har en tvåspråkig förskola med två finskspråkiga avdelningar. Barnen lär sig finska med hjälp av språkbadsmetoden.

I grundskolan har man infört en metod som kallas språknod, där barnen får språk- och kulturstöd på finska minst tre timmar i veckan. Målet är att inleda tvåspråkig undervisning.

Kommunens resurscentrum har utvecklat en s.k. språkväska och kulturväska. Den finskspråkiga språkväskan används som stöd för de mindre barnens samråd.

Stadsbiblioteket har anställt finskspråkiga gymnasieelever för att läsa sagor för barnen på finska.

Kommunen har inbjudit ungdomar till samråd på mötesplatsen Navet. Samrådet resulterade i att man etablerade ett språkcafé i kommunen.

Ordföranden för Luleå kommuns kommunstyrelse inbjuder representanter för de nationella minoriteterna till samråd, och de olika nämnderna håller dessutom samråd med de nationella minoriteterna.

Delegationen offentliggjorde valet av Luleå till årets sverigefinska kommun på Sverigefinnarnas dag den 24 februari 2023.

Prisutdelningsceremonin äger rum i Skövde fredagen den 28 april. Värd för tillställningen är Skövde kommun som blev vald till årets sverigefinska kommun i fjol.

Representanter för både Luleå och Skövde kommun kommer att delta vid tillställningen. I båda kommunerna tror man starkt på att det kommer att finnas behov av service på finska även under de kommande åren.