RS 52/20: Besegrar mänskligheten coronaviruset? Massvaccinationerna inleds vid årsskiftet

Den första leveransen av coronavirusvaccin som är tillverkad av Pfizer och Biontech anländer till Finland och Sverige under julhelgerna.

I likhet med övriga EU-länder inleder Sverige och Finland vaccinationerna 27.12.2020.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt vaccinet och Europeiska kommissionen beviljade i måndags försäljningstillstånd för vaccinet.

Den första vaccinförsändelsen består av ca 10 000 doser för varje EU-land.

Det handlar om en liten mängd men är samtidigt en viktig symbolisk gest för att samtliga EU-länder ska kunna inleda vaccinationerna samtidigt.

Leveranserna av större vaccinmängder till Finland och Sverige inleds under mellandagarna. Leveranserna kommer att bestå av ca 80 000 doser i veckan.

Inledningsvis vaccineras läkarna och sjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningarna för coronapatienter samt äldre och vårdpersonal på äldreboendena.

Därefter inleds massvaccinationerna som pågår under hela våren.

Målet är att vaccinera hela befolkningen.

Det är inte fråga om någon tvångsvaccinering. I Finland och Sverige betraktas vaccinering som individens eget val. Den är en grundläggande rättighet som man inte inkräktar på.

Med hjälp av vaccinet stoppas den omfattande spridningen av sjukdomen bland befolkningen. Därefter kan samhället öppnas igen och man kan övergå till ett normalt liv.

Hälsovårdsmyndigheterna hoppas därför att så många som möjligt – även de som är rädda för vaccinet – låter vaccinera sig.

I Finland bedömer man att alla som vill ha vaccinet har blivit vaccinerade innan sommaren är slut och att sjukdomen är besegrad efter midsommaren.

Vetenskapliga undersökningar har visat att vaccinet skyddar mot sjukdomen med 95 procents effektivitet, dvs. att 95 av 100 vaccinerade slipper insjukna så som de annars skulle ha gjort. Bland dem som trots allt insjuknar minskar vaccinet symtomen så att de endast får lindriga symtom.

Vaccinet ges vid två tillfällen. Omedelbart efter den första sprutan uppstår ett visst skydd mot corona, men detta skydd är inte tillräckligt.

Därför ger man vaccinet i två doser. Den andra dosen ges tidigast tre veckor efter den första vaccinationen.