RS 5/17: Växtvärk i Stockholm

Sveriges huvudstadsregion växer i en rasande fart. Den kände svenske ekonomen Kjell Nordström förutspådde nyligen att Stockholms invånarantal kommer att uppgå till 5 miljoner år 2050.

Han motiverade sin syn med det faktum att tillväxttakten i huvudstadsregionen ligger på 7–9 procent per år, dvs. högre än i Kina. Enligt Nordström kommer utvecklingen att leda till att många landsbygdsområden blir avfolkade. I framtiden lever 80 % av världens befolkning i städer som fungerar som motorer i ekonomin.

Nordström förutsägelser kan uppfattas som tillspetsade och till och med som provokationer. Stockholm är dock i dag ett av de snabbast växande storstadsområdena i Europa.

I Stockholms län bor i dag drygt 2,2 miljoner människor och området får närmare 40 000 nya invånare varje år. Mot denna bakgrund är det mycket lättare att förstå Nordströms scenarier.

Stockholm är också en stad med stora byggprojekt. Stockholmstrafikens knutpunkt Slussen kommer under de närmaste åren att byggas om från grunden. Kostnaderna för projektet som blir färdigställt under 2022 beräknas till 12 miljarder kronor.

Arbetet med Förbifart Stockholm inleddes under hösten. Den drygt 20 kilometer långa vägtunneln som passerar staden på dess västra sida ligger bitvis på närmare 100 meters djup. Den ena änden av tunneln ligger i Kungens Kurva söder om Stockholm och den andra i Häggvik norr om Stockholm.
Tunnelbygget som beräknas kosta drygt 30 miljarder kronor kommer att slutföras år 2026.
Den snabba tillväxten i Stockholm har gjort att även bostadsmarknaden har blivit allt hetare. Bostadspriserna har stigit i rasande fart under de senaste två åren. Det finns inga billiga bostäder att tillgå i Stockholms län och det är skriande brist på bostäder.
Man bygger i och för sig ständigt nya bostäder, till och med hela bostadsområden.
Huddinge kommun meddelade till exempel för två veckor sedan att man kommer att bygga ett nytt bostadsområde med 4 200 lägenheter i Kungens Kurva. Området beräknas vara färdigbyggt år 2021.
Ett annat byggnadsprojekt är Årstafältet där man planerar ett nytt bostadsområde med 6 000 nya lägenheter.
Situationen är dock den att man trots allt inte bygger tillräckligt många bostäder. Efterfrågan på bostäder är flerdubbelt större än utbudet. Den grupp vars situation är särskilt svår är unga förstagångsköpare.

Tillväxtboomen i huvudstadsregionen berör sverigefinländarna i allra högsta grad. Stockholm är en av de städer i världen där det bor flest finländare. I länet bor drygt 50 000 första och andra generationens finländare och fler flyttar in hela tiden.
År 2016 flyttade cirka 2 500 personer från Finland till Sverige, många av dem till Stockholm. De flesta av de nya invandrarna är unga, vilket innebär till exempel att efterfrågan på finskspråkiga förskoleplatser kommer att öka under de närmaste åren.