RS 51/19: Ruotsi jatkaa takuueläkkeen maksamista Suomeen

Ruotsin takuueläke (garantipension) on osa yleistä eläkettä, ja sitä maksetaan henkilöille, joilla on ollut elämänsä aikana vain vähän tai ei ollenkaan eläkettä kerryttäviä tuloja.

Heihin kuuluvat esimerkiksi ne perheenäidit, joiden mahdollisuus osallistua työeläkepisteitä antavaan työelämään on rajoittanut lasten hoitaminen ja kasvatus.

Suomessa asuu noin 17 000 Ruotsista paluumuuttanutta henkilöä, joille Ruotsin Pensionsmyndigheten maksaa takuueläkettä.
Takuueläkkeen maksu Suomeen jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka, sen jälkeen eläkesysteemi muuttuu.

Ruotsissa on juuri valmistunut takuueläkettä koskeva selvitystyö, jonka ehdotuksen mukaan takuueläkkeen nimi muuttuu peruseläkkeeksi, muutoin eläkkeen maksu jatkuu pääpiirteissään kuten ennenkin.
Tämä uudistus toteutuu aikaisintaan vuoden 2021 alussa.

Ruotsista maksettavaa normaalia työeläkettä (inkomstpension) muutokset eivät koske, työeläkkeiden maksu jatkuu kuten ennenkin.

Samoin Suomesta Ruotsiin maksettavien eläkkeiden maksu jatkuu kuten ennenkin. Suomen Kansaneläkelaitos maksaa tällä hetkellä kansaneläkettä lähes 30 000 Ruotsissa asuvalle suomalaiselle, niiden maksatukseen ei ole myöskään tulossa muutoksia.

 

Eläkejärjestelmä on viime vuosina ollut melkoisten muutosten kourissa niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Tämä johtuu väestön ikääntymisestä. Eläkeläisten määrä kasvaa kasvamistaan ja työikäisten osuus väestöstä pienenee.

Molemmissa maissa ikääntymisongelma yritetään ratkaista nostamalla eläkeikää. Suomessa on päätetty nostaa eläkkeelle pääsyn alarajaa 65 ikävuoteen 2025 mennessä ja Ruotsissa 64 vuoteen 2027 mennessä.

Ruotsinsuomalaiset, nämä ahkerat työn sankarit, jotka ovat antaneet työpanoksen ruotsalaisen kansankodin hyväksi, monta kertaa erittäin raskaissa ja kuluttavissa työtehtävissä puurtaen, ovat joka tapauksessa eläkkeensä ansainneet.