RS 50/17: Ögonblick som samlar det finska folket

Firandet av Finlands 100-årsjubileum närmar sig sitt slut. Många av artiklarna i veckans tidning handlar om firandet av Finlands 100-årsdag. I Sverige har det finska märkesåret firats i form av ett stort antal fester. Jubileumsåret har förenat det finska folket, vilket även det valda temat Yhdessä – Tillsammans visar.

Enligt en undersökning av organisationen Suomi 100 har upp till 600 000 finländare uppgett att de har deltagit i programarrangemangen under jubileumsåret. 99 procent av finländarna uppger att de har varit medvetna om jubileumsåret. Firandet av jubileumsdagen väcker positiva känslor och mer än 70 procent av finländarna säger sig vara stolta över sitt hemland.

Nästa händelse som samlar det finska folket är presidentvalet den 28 januari. Förhandsröstningen i Sverige börjar den 17 januari. Då kommer drygt 120 000 finska medborgare som är permanent bosatta i Sverige att få delta i valet av Republiken Finlands nästa president för perioden 2018–2024.

Finlands nuvarande president Sauli Niinistö är folkets överlägset populäraste kandidat.
Enligt en undersökning av finska YLE i slutet av november skulle fyra av fem finländare eller 80 procent av de svarande rösta på Sauli Niinistö i dag.

Den näst populäraste kandidaten är Pekka Haavisto vars stöd har sjunkit från oktober månads 14 % till 10 % i november. Stödet för de övriga kandidaterna varierar mellan 1 och 4 procent och till exempel det Socialdemokratiska partiets kandidat Tuula Haatainen och Centerns Vanhanen skulle i nuläget få 2 procent var av rösterna.

Stödet för Niinistö är nu så starkt att det kan kallas historiskt.
Alla verkar gilla honom och med undantag för sannfinländarna är han den av kandidaterna som har det starkaste stödet bland väljarna i det egna partiet.

Man kommer att hålla en andra omgång av presidentvalet om ingen av kandidaterna får över 50 % av rösterna i den första valomgången den 28 januari. I samtliga presidentval har det hittills krävts en andra valomgång. I valet 2012 ställdes Sauli Niinistö i andra omgången mot De grönas Pekka Haavisto och Niinistö blev sedan vald med siffrorna 63–37.

Den här gången verkar det som om det inte skulle krävas någon andra omgång och att presidentvalet för första gången i Finlands historia kommer att avgöras redan i första valomgången.

Förhandsröstningen i presidentvalet börjar i Sverige den 17 januari. Detaljerad information om röstningslokalerna och öppettiderna för dessa finns att läsa i tidningen Ruotsin Suomalainen.