RS 45/20: Sverigefinländarnas levnadshistorier sammanställs i antologier

På flera orter i Sverige sammanställer man under hösten sverigefinländarnas levnadshistorier till antologier. Journalisten Kristian Borg arbetar som bäst med en antologi om sverigefinländarna i Haninge. Boken som innehåller levnadsberättelser för tio Haningebor kommer ut under hösten 2021. I bokens förord skildras Haninges historia under de senaste 50 åren.

En bok om sverigefinländarna i Botkyrka är också på väg. Projektet inleddes för en vecka sedan. Journalisten Asko Sole har börjat sammanställa levnadshistorier för ortens sverigefinländare. Den som är intresserad av att vara med kan kontakta honom. Antologin kommer enligt planerna ut i slutet av 2021.

Författaren Jorma Keskitalo som bor i Enköping har under drygt ett års tid samlat ihop levnadsberättelser för Enköpings sverigefinländare till en antologi. Enköpingsborna kommer att få en bok där de själva berättar om sitt liv i sin hemstad och om hur det har kommit sig att de hamnade i staden.

För mig är det viktigt att berätta från vilka förhållanden och på vilket sätt vi har kommit hit, berättar Keskitalo.

Boken som kommer ut den 8 december är tvåspråkig och den kan således läsas även av personer med svenska som modersmål. Enköpings kommun är medfinansiär för projektet.

I Sverige finns hundratals orter där det bor sverigefinländare. Var och en av dem skulle förtjäna en egen antologi. Sverigefinländarnas levnadshistorier är en viktig del av Sveriges och Finlands historia och de bör samlas ihop för kommande generationer.

 

***

 

Tidigare antologier

Lindesbergs kommun gav 2018 ut antologin ”Bergslagenin suomalaisia tarinoita” som innehåller ett antal berättelser om sverigefinländare som bor eller som har bott i Lindesbergs kommun. Airie Tervaniemi som är samordnare för finska förvaltningsområdet i Lindesberg och likaså Tidningen Ruotsin Suomalainens lokalredaktör har sammanställt denna tvåspråkiga antologi.

En av de första sverigefinska antologierna gavs ut i Blekinge.

Medlemmar i Olofströms finska förening sammanställde 2014 antologin ”Nämä polkumme Olofströmiin” där 23 sverigefinländare av första och andra generationen berättar om sitt liv. Boken är på 200 sidor och den är tvåspråkig. Projektledaren Voitto Heikura berättar i bokens förord att boken är som en tavla som är målad av en målargrupp på drygt 30 personer.

Karaktäristiskt för de antologier som hittills har kommit ut är att de beskriver starka känslor som hör samman med livet som invandrare.