RS 44/23: 23 VUOTTA VÄHEMMISTÖPOLITIIKKAA – SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE PIDETTÄVÄ ELÄVÄNÄ

Ruotsinsuomalaiset ovat olleet kansallinen vähemmistö 23 vuoden ajan. Ruotsin valtiopäivät hyväksyi 2. joulukuuta 1999 viiden vähemmistökieliryhmän, ruotsinsuomalaisten, meänkielisten, saamelaisten, romanien ja juutalaisten tunnustamisen kansallisiksi vähemmistöiksi.

Suomen kielen hallintoalueen alku oli vaatimaton, mukana olivat aluksi vain viisi Norrbottenin kuntaa Haaparanta, Jällivaara, Kiiruna, Pajala ja Ylitornio.

Mutta kiinnostus hanketta kohtaan oli suuri ja monet Ruotsin kunnat halusivat mukaan. Vuoden 2020 alussa suomen kielen hallintoaluekuntia oli 66 eli yli neljäsosa Ruotsin kunnista.

Hallintoalue on osoittautunut menestykseksi, mutta parantamisen varaa on. Monet kunnat ovat hoitaneet vähemmistökielilain velvoitteet puutteellisesti.

Kartoitusten ja kyselyjen mukaan kielivähemmistökysymykset ovat monessa kunnassa väheksyttyjä. Esiintyy tietämättömyyttä ja ennakkoluuloja.

Lain määräyksiä tulkitaan eri kunnissa eri tavoin. Vallitsee puute henkilökunnasta, joka tuntee vähemmistökielet ja -kulttuurin.

Hallintoaluevirkamiehet ja -koordinaattorit, jotka käytännössä kunnissa vähemmistöasioita hoitavat, ovat ruotsinsuomalaisten kannalta erittäin tärkeitä.

On joitakin hallintoaluekuntia, joissa koordinaattorin virkaa ei ole täytetty. Joissakin kunnissa on koordinaattori, joka ei osaa suomen kieltä.

On myös ilmennyt, että joissakin kunnissa koordinaattori joutuu hoitamaan muitakin kunnan työtehtäviä omien töiden ohessa.

On selvää, että kuntien suomen kielen koordinaattorin virassa toimivien on oltava täysipäiväisiä vähemmistön kieliasioiden hoitajia – ja heille on myös maksettava tästä työstä kunnon palkka.

Vuosi 2024 on jo ovella. Suomi valmistautuu presidentinvaaleihin, jonka ratkaiseva äänestyskierros käydään tammikuussa. Tässäkin vaalissa ruotsinsuomalaiset ovat varteenotettava valitsijaryhmä. Ruotsissa asuu pysyvästi yli 120 000 Suomen kansalaista, joilla on äänioikeus vaalissa.

Lisää tietoja ja uutisia hallintoalueen ja presidentinvaalien uusimmista tapahtumista löydät lehden uutissivuilta.