RS 39/16: Barnen är vår framtid

Det tvååriga projektet ”Läs för barnbarnen” avslutades för en vecka sedan med ett seminarium på Finlandsinstitutet i Stockholm.
Projektets huvudsyfte var att vitalisera det finska språket i Sverige. Projektet genomfördes i form av sagostunder på sex kommunala bibliotek.

Det är barnens mor- och farföräldrar och andra pensionärer som har stått för sagoläsningen. Den sverigefinska barnboksförfattaren Päivi Hällström har svarat för handledning och planering av sagostunderna.
Under aktivitetsstunderna har barnen lärt sig sånger och ramsor. De har även fått lära sig att använda fingerdockor och berätta med egna ord.
Läsprojektet har synliggjort det finska språket och ökat medvetenheten om den sverigefinska kulturen i samhället.

De sverigefinska barnens föräldrar vet att sagostunder på finska är viktiga för barnens språkfärdigheter.
Barnen får goda språkkunskaper när man läser sagor och berättelser för dem. Deras språk och fantasi utvecklas tack vare passande litteratur.
Grunden för goda språkfärdigheter skapas under den tidiga barndomen och det är därför viktigt att läsa sagor även för små barn.

Den sverigefinska barnlitteraturen är i behov av vitalisering. De sverigefinska barnen har ofta endast tillgång till barnböcker som är skrivna eller översatta i Finland.
Utgivningen av barnböcker på finska är mycket begränsad i Sverige. Den sverigefinska barnlitteraturen är i akut behov av vitalisering.

Ett bra exempel är Päivi Hällströms utmärkta sångbok för små barn, ”Små små visor/Pikku, pikku lauluja”, som har getts ut med stöd av de kommuner i Västmanland som ingår i det finska förvaltningsområdet.
I vissa kommuner har man delat ut gratis barnbokspaket till sverigefinska barn. Det är ett bra sätt att främja den finskspråkiga barnkulturen.

Även den sverigefinska barnteatern håller på att piggna till.
Just nu kan man i Stockholm se Nya Teaterns pjäs ”Jossain on maailma, josta aikuiset eivät tiedä yhtään mitään” (Någonstans finns en värld som de vuxna inte vet någonting om). Pjäsen riktar sig till barn mellan 6 och 10 år.

Även den professionella cirkusartisten Raimondo är i farten. Han har skapat en föreställning för barn mellan 3 och 6 år med både dockteater, trolleri, jonglering, musik, dans och clowneri.
Raimondo uppträder på biblioteket i Karlskoga på internationella barndagen den 3 oktober klockan 10.00.

Ytterligare information om finskspråkiga sagostunder för barn, barnteater och andra evenemang för barn finns på vår tidnings annonssidor.