RS 37/18: Regeringsförhandlingarna har kommit igång i Sverige

När den här tidningen kommer ut har det gått fyra dagar sedan valet.
Det definitiva valresultatet är nära nog klart och tuffa regeringsförhandlingar tar vid.

Enligt preliminära uppgifter röstade 84,4 procent av de röstberättigade invånarna i valet och valdeltagandet verkar således att ha ökat något jämfört med valet 2014.

I riksdagshuset och i partihögkvarteren i Stockholm inleds nu ett intensivt politiskt spel där representanter för riksdagspartierna påbörjar en tuff match om vem som ska bilda landets kommande regering och på vilken grund regeringsarbetet ska vila. Den här gången kan regeringsförhandlingarna bli ytterst komplicerade.

I nationens intresse är det önskvärt att partierna lyckas slutföra spelet om regeringsmakten så snart som möjligt. Sverige behöver en handlingskraftig regering som kan lugna ner finansmarknaden så att det svenska folket som kämpar med sina bostadslån kan fortsätta med sitt vardagsslit utan att förlora nattsömnen.

Även den här gången valde man in ett antal sverigefinländare, till exempel Pyry Niemi från Bålsta och Sven Erik Bucht från Haparanda, finsktalande riksdagsmän som är genuint intresserade av att driva de sverigefinska frågorna.
Nästa nummer av RS-tidningen innehåller en närmare presentation av de nyvalda sverigefinska riksdagsledamöterna. Vi presenterar också sverigefinska kommunfullmäktige¬ledamöter som idag är flera hundra till antalet.

Det verkar som om sverigefinländarnas och det finska språkets ställning oavsett valresultat kommer att utvecklas i positiva tecken även under den kommande mandatperioden. Ett antal nya kommuner kommer sannolikt också att ansluta sig till det finska förvaltningsområdet.
En av de viktigaste frågorna för den finsktalande minoriteten under den kommande mandatperioden är att de språkliga rättigheter som följer av anslutningen till förvaltningsområdet ska förverkligas till fullo.