RS 37/20: Ett ljus på coronahimlen

Det verkar som om coronaviruset skulle vara på väg att försvagas. I Finland är förvåningen stor över att antalet patienter på intensivvården varit noll dag efter dag. I praktiken är endast ett fåtal coronapatienter intagna för specialistvård i Finland och dödligheten har inte heller börjat öka. Antalet allvarliga sjukdomsfall är mycket lågt i Finland just nu.

En del experter har börjat undra om inte Finland borde ompröva sin coronastrategi och satsa även på vården av andra sjukdomar än corona.

En av dem är överläkare Eero Hirvensalo på Helsingfors universitetssjukhus. Han anser att viruset verkar vara på väg att försvagas. Praktiska iakttagelser av de insjuknades symtom stöder enligt Hirvensalo den bedömningen.

Det ser ut som om viruset inte skulle resultera i särskilt kraftig sjukdom längre och sjukdomen verkar inte vara lika dödlig längre som i början av epidemin. I dag påminner den mer om andra infektioner i andningsvägarna, berättar Hirvensalo. Han tillägger att all snuva inte är corona och att sjukdomen inte ger anledning till extrem oro.

I ljuset av dessa kommentarer ser det ut som om vi skulle vara på väg mot ljusare tider. Eller?

 

Lungspecialisten och professorn vid Helsingfors universitet Marjukka Myllärniemi varnade i måndags för att ”en andra coronavåg accelererar” och att en ny coronaepidemi kommer att bryta ut inom en månad.

Det har skett även på andra håll i världen och i Finland har man redan hävt nästan alla restriktioner, påpekar Myllärniemi som i en blogg varnar för att ”aerosolpartiklar börjar sväva i luften” när vädret blir torrare och svalare.

Även i Sverige ser det ut som om pandemin skulle vara på väg att lugna ner sig. Antalet smittade minskar hela tiden trots att antalet genomförda tester är rekordhögt. Skolorna har öppnat och trots att man har återgått till vardagen har antalet smittade inte börjat öka på liknande sätt som i grannländerna, inte än i alla fall.

Spänningen är stor just nu i både Finland och Sverige. De närmaste veckorna kommer att visa om antalet smittade ökar även här så som fallet är i många andra länder där samhällena har öppnats efter strikta restriktioner.

 

***

 

Sverige har kvar en stor del av coronarestriktionerna

Besöksförbudet på äldreboenden är kvar i Sverige till den 30 september och förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer gäller tills vidare.

Tävlingsidrotten fortsätter som vanligt men utan publik. Den svenska regeringen utarbetar som bäst ett regelverk i syfte att tillåta större publik vid vissa idrottsevenemang.

Något masktvång har inte införts men rekommendationen om skyddsavstånd i kollektivtrafiken och på offentliga platser som affärer gäller fortfarande. De som tillhör riskgruppen, dvs. personer över 70 år, uppmanas att vara försiktiga.

När det gäller resor kan man resa fritt från Sverige till de flesta europeiska länderna, men för länder utanför EU-området har man kvar en rekommendation om att undvika sådana resor till den 15 november.

Finlands strikta coronarestriktioner för personer som reser från Sverige vållar huvudbry för sverigefinländarna, även om finska medborgare alltid har grundlagsskyddad rätt att resa in i Finland och att lämna landet.

För de boende i Tornedalen underlättades resorna betydligt i mitten av augusti när den finska regeringen gav sitt tillstånd till resor över gränsen för personer som är bosatta i gränssamhällena och avskaffade rekommendationen om karantän för dem.