RS 34/22: Sverige går till val och snart gör även Finland det

Den 11 september, dvs. om drygt två veckor, väljer det svenska folket sina representanter till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Riksdagens största parti socialdemokraterna ser ut att behålla sin ställning även efter höstens val.

Sveriges finsktalande minoritet som består av närmare en halv miljon personer är en betydelsefull väljargrupp som har en särställning i valen. Sverigefinska valdebatter har under veckan hållits bland annat i Stockholm och Haninge. Närmare information om dem finns att läsa inne i tidningen.

Även i Finland närmar sig valet med en väldig fart. Det finska riksdagsvalet hålls i början av april nästa år. Vid 2019 års val var socialdemokraterna Finlands största parti. Partiet fick 40 mandat och innehar även statsministerposten.

Just nu leder samlingspartiet opinionsmätningarna i Finland.

Den världspolitiska situationen och framför allt Finlands och Sveriges gemensamma Natoansökan har resulterat i att relationerna mellan våra nordiska länder som redan tidigare har haft ett nära samarbete har stärkts ytterligare.