RS 34/20: Finlands nya coronariktlinjer handlar om ansiktsmasker, distansarbete, trafikljusmodell och lättnader i nordliga gränsområden

Den finska regeringen drog i torsdags upp nya riktlinjer för att förhindra coronavirusspridningen.

Regeringen har bett Institutet för hälsa och välfärd (THL) att ta fram en ”trafikljusmodell” som ska användas för att förtydliga reserestriktionerna. Det är fråga om en uppdelning av länderna i gröna, gula och röda länder utifrån den aktuella sjukdomssituationen.

Den finska regeringen berättade också att man återinför rekommendationen om distansarbete men att det är möjligt att avvika från den allmänna rekommendationen regionalt om sjukdomssituationen är under kontroll.

Institutet för hälsa och välfärd meddelade i förra veckan en rekommendation om användning av ansiktsmask i kollektivtrafiken och i andra situationer där det inte är möjligt att undvika nära kontakt med andra. Den finska regeringen ställer sig bakom rekommendationen.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (sd) meddelade på måndag i förra veckan att personer som anländer till Finland från högriskländer ska sättas i obligatorisk karantän. Hennes uttalande har under de senaste dagarna upprört många finländare och väckt diskussioner.

Statsminister Sanna Marin (sd) preciserade Kiurus formulering i tv-programmet A-studio på onsdag i förra veckan. Enligt statsministern är det inte fråga om ett politiskt beslut. Alla som anländer till Finland från högriskländer hamnar inte i obligatorisk karantän men smittskyddsläkarna har rätt att fatta beslut om testning av en person även om vederbörande annars inte skulle gå med på att bli testad.

 

 

Skärpta reserestriktioner i Finland

När det gäller reserestriktioner återinförde den finska regeringen i går gränsbevakningen och karantänrekommendationen vid resor mellan Finland och Irland, Island, Grekland, Cypern, Malta, Tyskland, Norge och Danmark. Detta beror på att sjukdomssituationen i dessa länder har försämrats.

Restriktionerna träder i kraft måndagen den 24 augusti.

Den finska regeringen rekommenderar inte resor till dessa länder och för den som återvänder till landet från dessa länder rekommenderar regeringen frivillig karantän.

Arbetsresor, familjeskäl och andra välmotiverade orsaker gör det fortsatt möjligt att resa och finska medborgare har alltid rätt att lämna landet och att återvända till Finland.

Från Finland kan man från och med måndag resa endast till Estland, Litauen, Slovakien och Italien utan karantän vid återresan.

I gränstrakterna mellan Finland och Sverige och Finland och Norge är det i fortsättningen tillåtet med resor genom särskilda arrangemang. Man tillåter resor över gränsen mellan lokala gränssamhällen för boende som uträttar ärenden i båda länderna – som till exempel sverigefinländarna vars möjlighet att uträtta ärenden på den finska sidan man vill säkerställa.

Vid regeringens presskonferens i går fick man dock inte några tydliga svar på frågan om hur man ska visa att man bor i ett gränssamhälle och hur Finland ska övervaka gränstrafiken vid gränsstationen i Haparanda.

 

Inget masktvång i Sverige

Sverige har kvar många coronarestriktioner men man tänker inte införa obligatorisk användning av ansiktsmask. Coronarestriktionerna för personer över 70 år gäller tills vidare och regeln om två meters skyddsavstånd på allmänna platser är kvar. Besöksförbudet på äldreboenden gäller till och med den 31 augusti.

Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer är kvar. Det innebär att till exempel tävlingsidrotten fortsätter som vanligt men dock utan publik. De svenska skolorna öppnade på måndagen. Föräldrarna uppmanas att lämna sina barn vid skolans ytterdörr och att undvika att gå in i skolans lokaler. I gymnasieskolorna införs differentierade tidpunkter för skolans början och lunchrasterna.

Resor i det egna landet är tillåtna i Sverige för symtomfria personer om de följer anvisningarna om undvikande av coronasmitta. När det gäller utlandsresor har svenskarna sedan slutet av juli kunnat resa fritt till de flesta europeiska länderna, men för länder utanför EU-området har man kvar rekommendationen från mars om undvikande av resor till den 31 augusti.