RS 32/20: Finland har fått coronasmittan under kontroll och restriktioner hävs

I Finland har man börjat häva landets coronarestriktioner. Sedan helgen är det tillåtet med publika tillställningar för över 500 personer även inomhus med hjälp av särskilda arrangemang. Även rekommendationen om distansarbete upphörde i Finland i början av augusti. De finska skolorna öppnar i mitten av augusti.

De kvarvarande rekommendationerna gäller för utlandsresor.

I mitten av juni hävde Finland reserestriktionerna för Norge, Danmark, Estland, Island Lettland och Litauen.

I mitten av juli upphörde den inre gränskontrollen även för Tyskland, Italien, Grekland, Ungern och Liechtenstein.

För Sveriges del har man ännu inte hävt reserestriktionerna eftersom de finska myndigheterna anser att sjukdomssituationen är fortsatt dålig i Sverige.

Antalet bekräftade coronafall är betydligt lägre i Finland än i de övriga europeiska länderna och det verkar som om landet skulle ha fått coronaepidemin under kontroll.

De finska hälsovårdsmyndigheterna varnar dock för att antalet nya fall kan börja öka mycket snabbt. Institutet för hälsa och välfärd gav också idag torsdag en rekommendation om användning av ansiktsmask i offentliga lokaler och fortskaffningsmedel.

Flygresenärerna kan vid behov genomgå ett coronavirustest på Helsingfors-Vanda flygplats från och med 3.8. Frågan om det finns anledning för resenärer att genomgå ett coronatest bedöms vid flygplatsens informationsdisk. Alla resenärer testas inte utan man väljer ut dem som misstänker att de har blivit smittade eller som har coronasymtom. Resenärer som har genomgått coronatestet eller som reser in från länder för vilka 14 dagars karantän rekommenderas får inte lämna flygplatsen med allmänna kommunikationsmedel.

 

***

 

Sverige har kvar sina coronarestriktioner

I Sverige har man kvar coronarestriktionerna för personer över 70 år och regeln om två meters skyddsavstånd i affärer och på offentliga platser är kvar. Besöksförbudet på äldreboenden gäller till och med den 31 augusti.

De svenska skolorna öppnar sina dörrar normalt vid höstterminens början. Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer är kvar. Det innebär att till exempel tävlingsidrotten fortsätter som normalt men arrangemangen äger rum utan publik.

När det gäller reserestriktioner har svenskarna sedan den 30 juni kunnat resa fritt till Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland och Ungern och sedan den 30 juli även till Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien.

För övriga europeiska länder gäller rekommendationen från mars om undvikande av utlandsresor till den 12 augusti och om undvikande av resor till länder utanför EU till den 31 augusti.

Resorna i det egna landet är tillåtna i Sverige för symtomfria personer om de följer anvisningarna för undvikande av coronasmitta. På grund av coronarestriktionerna är nöjesparker som är populära bland barnfamiljerna som Gröna Lund, Liseberg och Skara Sommarland stängda i sommar, men djurparker som Kolmården hålls öppna.