RS 26/18: Sverigefinländarna är irriterade över den låga kronkursen

Sverigefinländarna är irriterade över försvagningen av den svenska kronan i förhållande till euron. Jämfört med förra sommaren har kronans värde mot euron minskat med tio procent.
Kronkursen mot euron ligger på lägsta nivå sedan 2010 och kommer enligt prognoserna att förbli låg åtminstone till slutet av 2019.

Den svaga kronan är manna för de svenska exportföretagen. Tyskland och hela euroområdet inklusive Finland utgör Sveriges viktigaste exportmarknader och de svenska produkterna med sina lägre priser går åt som smör i solsken samtidigt som exportföretagens vinster ökar kraftigt.

Konsumenterna märker försvagningen av kronkursen genom att importerade matvaror som frukt, smör och matolja har blivit dyrare.

Svenskarna reser mycket och fördyrningen av utlandsresor påverkar valet av semestermål för många familjer.

Sverigefinländarna som framförallt reser till Finland är irriterade över att priset för resan nu är tio procent högre än förra året.

Den viktigaste orsaken till den svenska kronans nedåtgående utveckling är Riksbankspolitiken. Banken försöker få upp inflationen till två procent. Riksbanken håller sin styrränta på den näst lägsta nivån i världen efter Schweiz, dvs. – 0,5 %, vilket förhindrar en påtaglig förstärkning av kronan.

Den svaga kronkursen är en dålig utveckling på lång sikt. Nackdelarna kan vara större än fördelarna. När priserna stiger utan att lönerna följer med sjunker hushållens köpkraft.

Fördelarna med att hålla kronkursen låg är kortvariga. Den svenska ekonomin är i grunden stark samtidigt som ökningen av bruttonationalprodukten är kraftig och arbetslösheten låg. Man borde därför sträva efter stabila ekonomiska förutsättningar så att det bland annat blir möjligt att resa för ett rimligt pris till euroländer, till exempel Finland.