RS 24/18: Ruotsi ottaa käyttöön tv-veron

Ruotsi ottaa vuoden 2019 alusta lähtien käyttöön tv- ja radioveron, kertoo asiasta tehty parlamentaarinen selvitys, jonka loppumietintö julkaistaan ensi viikolla. Veroa maksavat ensi vuodesta alkaen kaikki yli 18-vuotiaat, joiden tulot ovat yli 13 600 kruunua kuukaudessa.

Julkisen palvelun suomenkieliset radiolähetykset ovat ruotsinsuomalaisille erittäin tärkeä asia. Kuvassa pioneerit vuonna 1969, kun ruotsinsuomalaiset radiolähetykset alkoivat Ruotsin radiossa.
Takana seisomassa vasemmalla Pertti Pitkänen, vieressä Esko Tommola, edessä Leila Sundberg ja Leena Sparring (oikealla). kuva: rs arkisto

Vero on suuruudeltaan 1300 kruunua. Ne, joiden tulot jääävät alle 13 000 kruunun, maksavat veroa vähemmän. Vero on edullinen niille, joilla on pienet tulot. Toisaalta veroluontoisen maksun myötä kaikki joutuvat rahoittamaan julkisen palvelun yleisradioyhtiötä.

Valtiopäivien on määrä äänestää asiasta loka-marraskuussa. Syyskuussa Ruotsissa järjestetään vaalit, mutta muutosten takana on seitsemän kahdeksasta eduskuntapuolueesta, vain ruotsidemokraatit ovat asettaneet varauksia tuelleen.

Uusi järjestelmä ei tule muuttamaan julkisen palvelun rahoituksen määrää.
Mallin huono puoli on, että yleisradioyhtiö siirtyy suoraan osaksi valtion budjettia ja lähemmäksi poliittista ohjailua.

Suomessa tv-lupamaksuista luovuttiin jo vuoden 2013 alussa. Yleisradion toiminta rahoitetaan Suomessa Yle-verolla, joka määräytyy kunkin veronmaksajan ansiotulojen mukaan.

Riippumaton, puolueeton ja luotettava tiedonvälitys on kaiken kansanvallan perusedellytys, ja meillä yleisradioyhtiöt ovat sen kulmakivi.

Erityisen tärkeä riippumaton yleisradio on vähemmistöille, joihin myös ruotsinsuomalaiset kuuluvat. Kriisiaikoina riippumaton julkisen palvelun tiedonvälitys on kansakunnalle elintärkeä asia.

Täyden palvelun yleisradio-ohjelmisto, jonka perustehtävä on tukea kansanvaltaa, on oltava jokaisen saatavilla yhtäläisin ehdoin. Myös kännykän ja tietokoneen kautta SR:n ja SVT:n lähetyksiä seuraavat kuuluvat kansaan.

Perinteinen tv-lupajärjestelmä on ollut julkisen palvelun rahoittamisessa erittäin hyvä ja toimiva malli. Voi vain toivoa, että siirtyminen suoraan valtion budjettirahoitukseen tulee olemaan onnistunut investointi demokratiaan.