RS 24/22: Skövde är 2021 års sverigefinska kommun

Sverigefinländarnas delegation har utsett Skövde till 2021 års sverigefinska kommun.

Delegationen motiverar sitt beslut bland annat med att Skövde har utfört och utvecklat sitt arbete i minoritetslagens anda. Man betonar särskilt det faktum att kommunen har satsat mycket på utbildningen i finska språket för såväl vårdpersonalen som personalen som arbetar med barn.

Kunskaper i finska ses som merit när kommunen rekryterar personal för arbete inom omsorg och utbildning. Under 2021 öppnade man på kommunens äldreboenden två nya avdelningar med finsktalande personal.

Firandet av årets sverigefinska minoritetskommun hölls under festliga former i Haninge på torsdagen i förra veckan. Det var 2020 års minoritetskommun Haninge som arrangerade ceremonin för Skövde.

Haninge kommuns kommunalråd Petri Salonen påpekade i sitt jubileumstal att många kommuner skulle ha anledning att ta efter Haninges och Skövdes minoritetsplaner och genomförandet av dem. Båda kommunerna tror starkt på att det under de kommande åren kommer att finnas behov av tjänster på finska.