RS 23/18: Aktuellt i minoritetspolitiken

Sverige har inte skött sina skyldigheter gentemot minoriteterna, uppgav den nyvalde ordföranden för Sverigefinländarnas delegation Martti Paananen i en intervju med tidningen Ruotsin Suomalainen förra veckan.
I intervjun hänvisade han till en skrivelse som är undertecknad den 22 maj av Sverigefinländarnas delegation, Sverigefinska Riksförbundet, representanter för tornedalingarna samt ungdomsorganisationerna och sverigefinska pensionärers riksförbund.

Organisationerna kritiserar den svenska regeringen för att regeringen trots målen inte har lyckats med den utlovade tilläggsfinansieringen på 40 miljoner kronor till minoriteterna. Organisationerna vill också stärka uppföljningen av minoritetslagen. Ett alternativ är att skapa en helt ny myndighet som ska hantera frågan. I dag är det länsstyrelsen i Stockholms län som har ansvaret för uppföljningen. Det är meningen att den nya minoritetslagen ska träda i kraft i början av nästa år. Jämfört med den nuvarande lagen innehåller den nya lagen förbättringar bland annat inom skolan.

Den första sverigefinska valpanelen 2018 hölls för en vecka sedan på Stockholms sverigefinska skola. I panelen ingick representanter för fem riksdagspartier (S, V, M, C och KD) samt Feministiskt initiativ (FI).
Landets största språkliga minoritets sak är viktig för riksdagspartierna. Det blir fler valpaneler när valdagen närmar sig. Ytterligare information om dessa finns att läsa i tidningen Ruotsin Suomalainen.

Nu i veckan inleder vi en intervjuserie med sverigefinska riksdagskandidater. Serien inleds i veckans tidning av riksdagskandidaten Kristiina Katajikko från Moderata samlingspartiet. Under de kommande veckorna publicerar vi intervjuer med kända sverigefinska kandidater från olika riksdagspartier enligt principen om parlamentarisk jämställdhet.

Riksdags-, kommunal- och landstingsvalen äger rum den 9 september. Förtidsröstningen börjar redan den 22 augusti. Ett stort antal sverigefinska kandidater finns på listorna för samtliga parter över hela landet.