RS 22/20: Coronasommar får finländarna att dra till sina stugor

Coronapandemin har tvingat finländarna att ompröva sina semesterplaner. Bland annat Rundradion, Försäkringsbolaget Tapiola och RadioMedia har gjort enkäter om saken.

Enligt enkäterna uppger närmare 70 procent av finländarna att coronapandemin begränsar deras semesterplanering. Det är framförallt barnfamiljerna som har fått ställa om sina planer, för fyra av fem uppger att coronan begränsar deras sommarplanering.

Utlandsresor som många har planerat att göra är lagda på is.

Hälften av alla som har ändrat sina planer uppger att de har dragit ner på utlandsresorna i sommar. En stor andel av finländarna uppger också att de i sommar undviker festivaler och andra stora publikarrangemang.

Ungefär en tredjedel drar också ner på sina besök på turistmål, museer och nöjesparker.

Endast en minoritet tänker ändra på sin semesterbudget. Bara en av tre uppger att de kommer att dra ner på sin semesterbudget på grund av coronapandemin. Mer än hälften har däremot inga planer på att minska budgeten.

Bara 13 procent av alla som har svarat avstår från att semestra i sommarstugan. Under semesterperioden 2020 är trenden att man i stället för fjärran länder åker ut till sommarstugan. Var fjärde som svarade säger sig byta ut utlandssemestern mot stugliv och mer än en av fem byter ut utlandsresan mot resor i hemlandet.

Andelsbanksgruppen uppgav förra veckan att försäljningen av sommarstugor har ökat i Finland. Sommarstugan upplevs som en trygg plats för semesterfirande. Finland tar flera steg tillbaka och är åter på väg att bli ett land där man semestrar i sin stuga på landet.

Det är välkänt att sverigefinländarna i första hand semestrar i Finland där många har en sommarstuga eller en gammal släktgård som väntar. Den finska regeringenrekommenderar i dagsläget att man tills vidare inte ska åka på semesterresor och fritidsresor. En god nyhet för sverigefinländarna är dock att finska medborgare och deras familjemedlemmar har rätt att resa in i Finland och att lämna landet.