RS 16/23: Suomen historia on täynnä draamaa ja jännittäviä hetkiä

Noin 10 000 vuotta sitten varhaiset esi-isämme astelivat Pohjolan perääntyvän jään paljastamille karuille, merestä nouseville rannoille.

Pohjoisen luonnon ankarat olosuhteet muokkasivat vuosituhansien aikana suomalaisen sisukkaan, itsepäisen ja luonnonläheisen kansanluonteen.

Näin alkoi Suomen kansan kiehtova tarina.

Itsenäisen Suomen valtion syntyminen joulukuussa 1917 oli dramaattinen tapahtuma. Venäjällä tapahtui vallankumous. Suomalaiset käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja julistautuivat rohkeasti itsenäisiksi.

Toisessa maailmansodassa 1939 –1945 nuori tasavalta oli vähällä menettää itsenäisyytensä. Lähes 800 000 suomalaista osallistui taisteluihin, monet kaatuivat, monet vammautuivat vaikeasti. 70 000 pikkulasta lähetettiin sodan jaloista turvaan Ruotsiin.

Kun sota loppui, Suomen joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle laajoja maa-alueita, maksamaan sotakorvauksia ja asuttamaan puoli miljoonaa menetetystä Karjalasta paennutta evakkoa.

Suomen dramaattisiin vaiheisiin kuuluu myös Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991 ja sitä seurannut nopea länsiorientoituminen, jonka seurauksena Suomi ja Ruotsi liittyivät Euroopan unionin jäseniksi vuonna 1995.

24.2.2022 Euroopassa alkanut kuohunta johti sihen, että Suomi ja RuotsI päättivät – kansan enemmistön tuella ja maiden edut sekä itsenäisyyden ja pohjoismaisen demokratian turvatakseen – hakea Pohjois-Atlantin Puolustusliiton jäsenyyttä.

Kun Suomi hyväksyttiin Naton täysjäseneksi 4.4.2023, tasavallan historiassa alkoi uusi vaihe. Ruotsin hakemus tulee saamaan lopullisen hyväksynnän lähiaikoina. Edessä on tiivistyvän länsi- ja pohjoismaisen yhteistyön aikakausi.

Ruotsinsuomalaisilla on myös oma historia. Ensimmäiset ruotsinsuomalaisia koskevat merkinnät löytyvät Ruotsin historiankirjoista 1200-luvun alkupuolelta – eli lähes tuhannen vuoden takaa.