RS 15/17: Krigsbarnen berättar

De finska krigsbarnens föreningar och riksorganisation har sammanställt en bok om sin egen historia. Boken ”Den stora barnevakueringen 1939-1945 Riksförbund Finska Krigsbarn 25 år” gavs ut på måndag i förra veckan. Boken skildrar evakueringen av barn från Finland undan andra världskriget samt krigsbarnens organisationer och föreningar. Sinikka Ortmark Stymne och Kai Rosnell som båda två är aktiva i krigsbarnsorganisationen står för det redaktionella arbetet.

Boken innehåller även 20 krigsbarns berättelser om deras tid i Sverige och om vad det har betytt i deras liv. De flesta har bara ljusa minnen från den tiden, men många tvingades dock att först uppleva en smärtsam och traumatisk separation från föräldrarna i Finland och senare från krigsbarnsföräldrarna i Sverige.

Finland är ett land vars historia är full av dramatiska händelser.
Krigsbarnens öde är ett av de mest uppslitande kapitlen i Finlands historia. Under andra världskriget skickades över 70 000 finska barn mellan 1 och 14 år till säkerhet undan kriget till de övriga nordiska länderna, de flesta av dem till Sverige.

Krigsbarnen är fortfarande en aktiv och synlig grupp i det svenska samhället och likaså i de sverigefinska organisationerna där de har tagit betydelsefulla sociala initiativ. Ett exempel på detta är att de sverigefinska krigsbarnen instiftade den 20 november 2013 den 20 november som krigsbarnens dag. Syftet med denna märkesdag som sammanfaller med internationella barndagen är att uppmärksamma alla barn i världen som har flytt undan krig.

Krigsbarnen är en mycket viktig del av Finlands och Sveriges gemensamma historia och en påminnelse om det stora inflytande som det självständiga Finlands öden har haft i det svenska samhället och i det svenska folkets liv.

Syftet med den nyutkomna boken om krigsbarnens historia är att komplettera den finska militärhistorien och att öka det svenska folkets kännedom om de finska krigsbarnen och att dessutom dokumentera barnens upplevelser av kriget. Bokens författare vill lyfta fram krigens konsekvenser för barn. De är små offer som inte har fått sin röst hörd tidigare.