RS 14/18: Ruotsinsuomalainen minäkuva

Suomen Kulttuurirahasto ja Ajatuspaja e2 tutkivat vuodenvaihteessa, miten nykypäivän suomalaiset rakentavat minäkuvansa. Kyselytutkimukseen vastasi yli 6000 ihmistä.

Tutkijat halusivat tietää, miten suomalaiset mieltävät identiteettinsä, eli hakemalla vastausta kysymyksiin kuka minä olen ja mihin joukkoon minä kuulun.
Vastauksissa oli suurta hajontaa, sillä suomalaiset rakentavat minäkuvaansa hyvin erilaisista todellisuuksista. Mutta samaan aikaan suuri joukko asioita sitoo suomalaiset yhteen.

Lähes kaikille suomalaisille vahvimmat minäkuvan rakennusaineet ovat perhe, ystävät ja suomalaisuus. Perhettä pitää tärkeänä 95 prosenttia vastaajista.
80 prosenttia vastaajista pitää tärkeinä myös harrastuksia, opiskelua ja työtä. Opiskelu on erityisen vahva omakuvan rakennusaine korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Kotiseutuidentiteetti on suomalaisille erittäin tärkeä. Tutkimus mittasi lapsuuden kotiseutua, nykyistä asuinkuntaa ja maakuntaan koettua yhteenkuuluvuutta. Kaikki ne ovat vahvasti mukana suomalaisten minäkuvassa.

Heimoon kuuluminen ei tutkimuksen mukaan ole suomalaisille kauhean tärkeää. Mutta on kolme poikkeusta: savolaiset, karjalaiset ja pohjalaiset pitävät tiukasti kiinni heimojuuristaan.
Varsinkin Etelä-Pohjanmaalla syntyneet ihmiset tunnistavat vahvasti oman heimonsa. Karjalaisuus taas näyttää kulkevan mukana asuinpaikasta riippumatta.

Kyselystä selviää myös, että yläluokka on tarkin asemastaan, politiikka merkitsee eniten vasemmalla laidalla ja että työ, koulutus ja elämänpiiri eivät enää kerro yhtä selkeästi luokka-asemasta kuin ennen.

Tutkimuksen antama ehkä tärkein tieto on, että suomalaiset ovat yllättävän yhtenäisiä iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Yhdistäviä tekijöitä löytyy todella paljon ja tutkimustulos antaa vakuuttavan kuvan siitä, että suomalaiset ovat pohjimmiltaan hyvin samanlaisia.

Ruotsinsuomalaiset ovat osa Suomen kansaa – mutta samalla myös Ruotsin virallinen ja suurin kielivähemmistö. Suomalainen minäkuva –tutkimuksen tulokset pätevät hyvin myös ruotsinsuomalaisiin ja lehden lukijat löytävät niistä paljon tuttua.

Monilla RS-lehden lukijoilla lapsuusmuistot liittyvät syntymä- ja kotipaikkaan Suomessa, samalla kun nykyiseen kotikuntaan Ruotsissa tunnetaan vahvaa yhteenkuuluvaisuutta.
Suomalainen minäkuva on luonnollinen ja keskeinen osa ruotsinsuomalaista identiteettiä.