RS 11/24: Karlskoga on vuoden ruotsinsuomalainen kunta

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on nimennyt Karlskogan vuoden ruotsinsuomalaiseksi kunnaksi.

Nimityksen tärkein peruste on, että kunta on kehittänyt neuvonpitotapoja ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa esimerkillisellä tavalla.

Valtuuskunta toteaa perusteluissaan, että Karlskogan kunta on käynyt neuvonpitoa ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa siitä lähtien, kun kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen vuonna 2012, ja neuvonpidon rakennetta on sittemmin kehitetty voimakkaasti.

Aluksi kunnassa käytiin keskustelua vain muutamien ruotsinsuomalaisten edustajien ja kunnanhallituksen puheenjohtajan välillä. Ajan kuluessa kokouksiin liitettiin mukaan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja, ja nyt neuvonpitoihin, jotka on nimetty Karlskogan Ruotsinsuomalaisten neuvostoksi, osallistuu edustajia kaikista lautakunnista.

Ennen jokaista neuvoston kokousta kunnalla on yleiset ja avoimet kokoukset, joissa kerrotaan edellisen neuvoston tapahtumista ja otetaan vastaan toiveita ja mielipiteitä seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.

Ruotsinsuomalainen valtuuskunta on valinnut vuoden ruotsinsuomalaisen kunnan vuodesta 2011 lähtien.

Valtuuskunta julkisti Karlskogan valinnan Ruotsinsuomalaisten päivänä 24.2.2024.

Palkitsemistilaisuus pidetään Luulajassa 16. helmikuuta. Isäntänä toimii Luulajan kunta, joka sai vuoden ruotsinsuomalaisen kunnan tittelin edellisvuonna. Paikalla tulevat olemaan sekä Luulajan että Karlskogan kuntien ruotsinsuomalaiset edustajat.