RS 04/21: TV Finland spelar en viktig roll i isoleringen under pandemin

TV Finland behåller sin plats som en mycket populär mediekanal bland sverigefinländarna. Program som sänds på TV Finland är sammanställda av sändningarna på TV1 och TV2 i Finland. Under coronakrisen och den sociala isoleringen har den här välbekanta, trygga tv-kanalen intagit en ännu viktigare roll i mångas liv.

I Stor-Stockholm och Mälardalen är TV Finland en avgiftsfri kanal som ingår i public service-utbudet. TV Finlands sändningar kan ses gratis i Mälardalen med hjälp av en vanlig bordsantenn eller takantenn. Även Yles text-tv ingår i utbudet.

I andra delar av Sverige kan TV Finlands sändningar endast ses som en avgiftsbelagd tjänst hos kommersiella tv-bolag som Com Hem vars utbud även omfattar sändningarna från Finska Yles TV1 och TV2.

Gratissändningarna i Mälardalen kan ses på kanalplats 84. Sändningstillståndet innehas av Sverigefinska Riksförbundet. TV Finlands markbundna sändningar betalas av den svenska staten. I budgeten finns medel reserverade för dessa sändningar åtminstone till slutet av 2022.

I Sverige kan alla titta på SVT1, SVT2, SVT24, SVT Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4 och TV6 gratis. I Mälardalen kan även TV Finland ses gratis.

Det finns således inte någon jämlik möjlighet att titta på finskspråkiga tv-program i hela Sverige.

I den svenska statens budget finns pengar reserverade för TV Finland och Terracom har markbundna antenner och sändningsteknik för dessa sändningar. Ett naturligt steg från statsmaktens sida skulle vara att vidga TV Finlands sändningar till hela landet som en offentlig tjänst för den nationella minoriteten sverigefinländarna.