RS 01/19: Vad händer under det sverigefinska året 2019?

Nu under de första dagarna av 2019 är det dags att ta en titt på händelserna under det nya året.

Minoritetspolitiken utvecklas i stadig men långsam takt.

I nuläget har 64 kommuner anslutit sig till det finska förvaltningsområdet. Flera nya kommuner kommer sannolikt att lämna in sina ansökningar inför 2020.

Från och med i år stärks lagen om nationella minoriteter som även omfattar sverigefinländarna. Förändringarna är i och för sig små, men kommunerna har bland annat ålagts att fastställa sina minoritetspolitiska mål och riktlinjer, vilket stärker det finska språkets ställning som ett nationellt minoritetsspråk ytterligare.

Brevröstning i valen i Finland är en nyhet som berör sverigefinländarna under våren.

Finska medborgare som är bosatta i Sverige kan brevrösta i vårens riksdagsval i Finland. De dokument som krävs för att få rösta måste beställas från Finland via justitieministeriets beställningstjänst på www.vaalit.fi/kirjeäänestys. Beställningstjänsten öppnar den 14 januari. Vid behov hjälper kundservicen till på telefon +358-0-295 150 030 (vardagar kl. 8:00–16:00 finsk tid), e-post kirjeäänestys@vaalit.fi.

Man kan rösta omedelbart när kandidaterna har fått sina kandidatnummer lottade i mitten av mars.

Vid brevröstning krävs två vittnen som med sina underskrifter bestyrker röstsedeln som sedan skickas till den kommunala centralvalnämnden i den gamla hemkommunen i Finland.

Valkuvertet och rösten hanteras och räknas sedan på samma sätt som övriga förhandsröster som har getts i Finland.

Den svenska garantipensionen är en aktuell fråga som berör personer som har flyttat tillbaka till Finland.

Det är fråga om en minimipension som den svenska staten betalar genom ett särskilt beslut till cirka 17 000 sverigefinska återflyttare som är bosatta i Finland. Utbetalningarna kommer att fortsätta åtminstone till slutet av 2019.

I Sverige pågår för närvarande en utredning om hur garantipensionen ska vara utformad i framtiden.

Enligt planerna kommer utredningen att slutföras senast i slutet av 2019. Först då kommer vi att få svaret på om den svenska garantipensionen kommer att betalas ut till Finland framöver.

För närvarande får nästan 30 000 finländare som är bosatta i Sverige finsk folkpension. Den svenska utredningen påverkar inte dessa pensioner och inte heller arbetspensioner som betalas från Finland. De betalas ut från Finland i vanlig ordning.

Det nya året för med sig ett stort antal nya lagar och förordningar som sverigefinländarna bör känna till.

TV- och radiolicensen kommer till exempel att gå till historien och ersättas av en skatt som tas ut direkt via skattsedeln. Ungdomarna får gratis tandvård till 23 års ålder och personerna som har fyllt 65 år får lägre skatt. I fortsättningen får privatpersoner skjuta nyårsraketer endast med särskilt tillstånd.

Vi berättar mer om de här viktiga nya reglerna i de kommande numren av tidningen Ruotsin Suomalainen.