RS 01/21: Den långsamma inledningen av vaccinationerna väcker oro

Coronaviruspandemin som började för snart ett år sedan har haft en stor inverkan på vårt vardagsliv.

Den långsamma inledningen av vaccinationerna väcker oro på olika håll i Europa. Stor-Britannien sätter fart på vaccinationerna genom att skjuta upp tidpunkten för den andra vaccindosen. På så sätt kan fler personer vaccineras under den första fasen. På bilden tittar Stor-Britanniens premiärminister Boris Johnson på när sjuksköterskan Susan Cole får sin vaccination på Chase Farm-sjukhuset i Norra London måndagen den 4 januari 2021. FOTO: TT

Framför allt personer över 70 år som utgör en riskgrupp har haft det tungt eftersom de har fått hålla sig isolerade i hemmet i flera månader. Äldreboendena har belagts med besöksförbud och de boende har isolerats i sina bostäder en andra gång.

Regeln om två meters skyddsavstånd har förändrat vårt sociala beteende och antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat drastiskt på grund av rädslan för coronaviruset. Arbetslivet har förändrats för gott när man har gått över till omfattande distansarbete.

Begränsningen av resorna till Finland har varit en av de tråkigaste effekterna för sverigefinländarna. Finska medborgare har enligt grundlagen rätt att fritt resa till Finland och att lämna landet. De boende i gränskommunerna i Tornedalen har rätt att fritt passera gränsen mellan länderna.

Osäkerheten om reserestriktionerna och testningsreglerna som har ändrats gång på gång har resulterat i att de flesta sverigefinländarna har skjutit upp sina Finlandsresor till framtiden.

För turist-, hotell– och restaurangnäringen och taxibranschen samt för verksamheter som är beroende av dessa näringar har coronakrisen haft ödesdigra följder. Dessa branscher har drabbats av en våg av konkurser. Stora publika evenemang inom kulturen och idrotten har upphört och biljettintäkterna som idrottsföreningarna, teatrarna och eventarrangörerna har varit beroende av är likaså borta.

Detta är ett hårt slag även mot de sverigefinska verksamheterna eftersom föreningarna får sin finansiering från biljettintäkter.

I likhet med de övriga EU-länderna inledde Finland och Sverige coronavaccinationerna den 27 december. Målet är att vaccinera hela befolkningen. En återgång till ett normalt vardagsliv är möjlig när en tillräckligt stor andel av befolkningen är vaccinerad.

Eftersom leveranserna från tillverkaren har varit mindre än väntat har vaccinationerna i både Finland och Sverige kommit igång långsammare än man hade hoppats på. Situationen är densamma även för de övriga europeiska länderna.

Vaccinet ges i form av två doser men till exempel Stor-Britannien har fattat beslut om att skjuta upp tidpunkten för den andra vaccindosen.

Enligt de brittiska myndigheterna får man ett bra skydd mot allvarlig sjukdom redan efter en första vaccindos. I Tyskland och Danmark planerar man att följa det brittiska exemplet. På så sätt räcker färre vaccindoser till fler personer.